Od mája a júna platia novely zákonov o pôde a o pozemkových úpravách. Prinášame najdôležitejšie odpovede na otázky, ktoré vás oboznámia s novinkami v legislatíve a poskytnú aj praktické rady.
Ak dedíte majetok z cudzieho štátu, od augusta budúceho roka sa na vás budú vzťahovať nové pravidlá. Pokiaľ chcete previesť darovanú pôdu blízkym príbuzným, zákon to umožňuje. Ušetriť môžete na daniach, pokiaľ nehnuteľnosť vlastníte viac ako päť rokov. Čo je ešte dôležité vedieť? Zisťovali sme za vás.

Čítať ďalej: Čo vás čaká pri delení majetku

DEDENIE A POZEMKY l Lucia Regecová, advokátka kancelárie Glatzová & Co, pre HN:
 
S čím mávajú ľudia problémy, pokiaľ ide o dedenie pôdy? V praxi je úplne bežné, že po pôvodnom vlastníkovi zdedí pôdu viacero dedičov, ktorí sa stanú podielovými spoluvlastníkmi. Títo dediči však vôbec nemusia mať záujem pôdu spoločne obhospodarovať, respektíve dohodnúť sa na jej predaji, z čoho vznikajú v praxi nezhody. Ďalším problémom môže byť, že delenie zdedených pozemkov nie je možné, keď pozemok, ktorý sa má deliť, nespĺňa zákonom stanovené požiadavky. Ak by si ho chceli dediči rozdeliť medzi seba, musel by byť dostatočne veľký na to, aby po jeho rozdelení nevznikli parcely menšie ako 2 000 štvorcových metrov.

Čítať ďalej: Pôda sa dá previesť. Na rodinu

Nemecko: Predaj nesmie spôsobiť drobenie pozemkov. Pozemok musí mať aspoň 1 hektár. Obce majú predkupné právo. Farmári musia mať trvalý pobyt v obci, kde podnikajú. Rakúsko: Farmári majú predkupné právo. Zákony podporujú rodinné farmy. Právo na predaj pôdy cudzincom sa udeľuje len vtedy, ak sa to netýka štátnych záujmov alebo ak má nadobúdateľ pôdy v Rakúsku trvalé bydlisko najmenej 10 rokov.

Čítať ďalej: Ako si chránia pôdu v štátoch Európskej únie

Vladimír Turanský, editor prílohy Podnikanie
Zákon o pôde má chrániť výpredaj Slovenska. Ak je pôda výrobný prostriedok, a to pre asi stotisíc ľudí je, tak pri predaji pozemkov zahraničným subjektom ide o výpredaj krajiny. Ak, samozrejme, produkty z tejto pôdy idú von a zisky z nich tiež. A práve to hrozí. Novela zákona by mala tomu zabrániť, no nezabránila. Zákon o pôde mal ambíciu sťažiť výpredaj pôdy.

Čítať ďalej: Zákon o pôde poteší špekulantov

OBCHOD S POZEMKAMI l Ján Marônek, právnik spoločnosti M2 Business, v rozhovore pre HN:
 
Zákon o pôde sa dá „podliezť“. Kto má peniaze kúpi si podiely v družstve a s nimi aj pozemky, tvrdí právnik Ján Marônek.
 
Chránia novely zákonov o pôde poľnohospodárske pozemky pred výpredajom zahraničným kupcom? Komplikujú život obyčajným ľudom, ktorí si chcú napríklad sceliť svoje políčka. Ak investor disponuje veľkým kapitálom, má aj financie na analýzu zákonov a nájdenie „riešenia“. Teda čím viac zákonných prekážok a právnych úprav legislatíva obsahuje, tým sú lepšie možnosti, ako v nej nájsť „únikové cestičky“, ako sa vyhnúť účelu zákona. Zákon o pôde sa podľa mňa len tvári, že pôdu chráni. V skutočnosti ju umožňuje získať vyvoleným.

Čítať ďalej: Stačí mať podiel či vklad v družstve. A máte aj pôdu