Našim klientom ponúkame komplexné služby, predovšetkým:

  • poradenstvo v oblasti poľnohospodárskej pôdy
  • sprostredkovanie kúpy a predaja pôdy
  • príprava a realizácia výkupu pôdy
  • zápisy do katastra a iných evidencií
  • zameriavanie a vytyčovanie pozemkov v teréne geodetom
  • právne služby a zastupovanie klientov
  • vysporiadanie vlastníctva, dedičské konania, reštitúcie
  • oceňovanie a hodnotenie pôdy
  • dohľadanie informácií