O pôdu môžete prísť aj vyvlastnením. V praxi to však nebýva až také jednoduché. Ako objasňuje Lucia Regecová, advokátka kancelárie Glatzová & Co, vyvlastnenie sa môže týkať akýchkoľvek nehnuteľností, teda aj tých, čo ste nadobudli dedením alebo darovaním.
 „Vyvlastnenie je však možné len v nevyhnutnej miere, vo verejnom záujme, či už ide o stavby tovární, diaľnic, a za primeranú náhradu. Určite sa netreba obávať toho, že vyvlastnením vás môže ktokoľvek a kedykoľvek obrať o vlastnícke právo k pôde.“ Ak by zákonné podmienky neboli splnené, ako vlastník pôdy sa môžete do 15 dní od doručenia rozhodnutia o vyvlastnení voči nemu odvolať. Ak by ste v odvolacom konaní neuspeli, môžete podať na súd žalobu. Žaloba musí byť podaná do 2 mesiacov od doručenia rozhodnutia o vyvlastnení.
HospodarskeNoviny-20140813-lRjhIvUauMCuAom7kRa3dzAz-15