Zmeny | Cieľom zákona, ktorý výrazne reguluje predaj poľnohospodárskej pôdy, mala byť ochrana pred špekulatívnymi nákupmi.
 
Vymena pody