Vytlačiť

-Zákon 220/2004 o ochrane PP  pdf-stiahnut
-Zákon 57/2013 - novela zákon a o ochrane PP  pdf-stiahnut
-Zákon 582/2004 o miestnych daniach a poplatkoch  pdf-stiahnut

KZ Draft PP podielova do 5000 Eur TU  pdf-stiahnut
Návrh na vklad PP vzor  pdf-stiahnut