Zákon nielenže presne vymedzuje okruh osôb, na ktoré môže majiteľ previesť svoj majetok, ale mení aj postup, akým sa prevádza vlastníctvo pozemku.
 
 
Zdroj: pravda.sk